Weber b30 herdetid

Weber Ber en tørrmørtel som kun skal blandes med vann for å få en bruksferdig mørtel for støping, muring og reparasjoner. Ber en tørrmørtel som kun skal blandes med vann for å få en. Står ikke noe på mørtelposene fra Weber og jeg har ikke funnet noe på hjemmesidene deres heller.

Hey’di Støp Ber laget av sement, gradert sand samt vannreduserende og plastifiserende tilsetningsstoffer. Hey’di Støp Bbenyttes til støpearbeider inne og . Produkt besk rivelse: B er en tørrmørtel som kun skal blandes med vann for å få en bruksferdig mørtel for støping, muring og reparasjoner. Title: Weber Proffhåndbok ORIGINAL, Author: Weber, Name:.

Etter en herdetid på minst døgn (+ °C) kan personer enkelt løfte bjelken . Hvis man sammenligner de betongkvalitetene som brukes mest (B2 B2 B3 Bog B45), kan man grovt sett si at den beste (B45) er 2-ganger sterkere . Weber Grå Slemming brukes til slemming av Leca, tegl og betong og i overgang grunnmur/fasade.

Leave a Reply