Vann og avløp

Stengt vann, drikkevannkvalitet, vannmåler, vann- og avløpsgebyr. Etater og foretakBufretLignendeVi i Vann- og avløpsetaten (VAV) forsyner Oslos befolkning med drikkevann og håndterer avløpsvannet. Virksomheten finansieres gjennom vann- og avl�.

Aktuelle vannavstenginger, råd ved stengt og brunt vann. Vi tar imot henvendelser fra publikum og bedrifter på telefon, e-post og ved oppmøte i våre lokaler i Herslebs gate 5. Vann- og avløpsetatens ansvar er å sørge for en tilstrekkelig og sikker vannforsyning, og en miljømessig riktig avløpshåndtering. Tromsø kommune, Vann og avløp (TKVA) har besluttet en endring av kap.

VA-normen ved at sluttdokumentasjon fra nå av skal . Opplysninger om stenging av vann, vannkvalitet i Asker, telefonvarsling, meld feil, , priser på vann og avløp, søknadsskjemaer. Vann og avløp i Strandgata Her finner du informasjon om Seksjon vann og avløp i Eigersund kommune. Hovedoppgavene våre er å levere hygienisk drikkevann . Vi sikrer at innbyggerne får rent og nok vann. Vi planlegger, drifter og vedlikeholder byens vann- og avløpsanlegg.

Gjøvik kommune har vedtatt nytt sanitærreglement; Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, administrative og tekniske bestemmelser. Det har oppstått akutt vannlekkasje i kummen ved Sagbruksveien. Vann og avløp, driftsmelding, driftsmeldinger.

MELD FEIL: Døgnåpen vakttelefon for akutte hendelser på vann- og avløpsnettet: 60. Ved feil og mangel av vann kan kommunen kontaktes på telefon 97, eller etter. På disse sidene om vann og avløp vil du finne informasjon om kommunalt vann- og avløpsnett, kommunens vann- og avløpstjenester, private vann- og . Hammerfest kommune har utarbeidet Hovedplan vann 20- 2014. Hovedplan vann er kommunens redskap for styring av investeringer, drift og vedlikehold . Hver dag kan vi nyte drikkevann som er helsemessig betryggende og som smaker friskt og godt.

Byteknikk er ansvarlig for drift, nyanlegg og forvaltning av det kommunale vann- og avløpsnettet. De fleste av disse har en separat avløpsløsning, i tillegg til egen vannforsyning i .

Leave a Reply