Tømmerpriser mjøsen

Tømmerpriser Tømmer omsettes i mange sortimenter (kvaliteter), avhengig av skogtype og markedsmessige forhold. Vi har derfor valgt å ikke legge ut alle våre . Trekket i avvirkningsavgift blir kompensert med en tilsvarende høyere tømmerpris. Avvirkningsavgift er en omsetningsavhengig avgift som beregnes av . Mjøsen Skog SA : Betydelig prisøkning på sagtømmer fra 1. Etterlengtet prisøkning på sagtømmer og god avsetning på . Mjøsen, Agder-Telemark og Skogeierforeningen Nord er tre av de store foreningene som har nye tømmerpriser klare for medlemmene sine fra . Han er blant skogeierne som lar skogen stå på grunn av lav tømmerpris.

Mjøsen Skog (Oppland) er det eneste større andelslaget som fortsatt . Hei, Vi lurer på priser på tømmerpriser på gran og lauv og på massevirkepris av gran og lauv. Drammensdistriktet, Mjøsen, Telemark og Sørlandet. Vi tilbyr konkurransedyktige tømmerpriser. Vi tilbyr bonus til nye skogeiere, kr/m³.

Vi tilbyr storleverandørtillegg til andelseierne. NR Medlemsblad for Mjøsen Skogeierforening INNHOLD Kommentar: Miljøsertifisering hva er oppnådd? Tømmerpriser Nye sagtømmertabeller Tømmermåling i . Skogeiere kan glede seg over rekordhøye tømmerpriser. Nå varsler også Mjøsen Skog BA prisøkninger, noe som betyr millioner kroner ekstra i inntekter for .

Leave a Reply