Tømmerpriser 2016 at skog

Ved inngangen til vinteren er det fremdeles stor etterspørsel etter sagtømmer av gran og furu. Prisene på sagtømmer ligger cirka kroner høyere enn sist vinter . Ny anvendelse av tre som råstoff, eller ønske om innovasjon i tre- og skognæringen, er tema i det grønne ordskifte.

Hei, Vi lurer på priser på tømmerpriser på gran og lauv og på massevirkepris av gran og lauv. Skogen er av god bonitet 20-2 stort sett og hogstklassen er og 5. Som skogeier vil du naturligvis ha best mulig betalt for tømmeret ditt. Tømmerprisen styres av tilgang og etterspørsel og vil variere gjennom året.

Det ble i alt hogd millioner kubikkmeter tømmer for salg i 2. Det er prosent mer enn i samme kvartal i 2015. Eiendom og skog; Miljø og økologisk; Produksjon og marked; Internasjonal handel; Erstatning; Reindrift; Om. Tabell: Fylkesvise tømmerpriser 2002-2016.

Konkurransetilsynet har fattet vedtak om å forby foretakssammenslutningen mellom AT Skog SA og NEG Skog AS. Tømmerprisene har variert lite siden nyttår. I Viken Skog betales sagtømmeret ned i 3kroner kubikken.

Han er blant skogeierne som lar skogen stå på grunn av lav tømmerpris. Mange snakker om tømmerpriser, men få snakker om kostnadene for å få ut tømmeret.

For skogeier er dette to sider av samme sak – det nytter lite med gode . Det er det nest høyeste siden 1920-tallet og bare 100. Viken Skogs tømmerpriser til skogeier gjenspeiler de til enhver tid gjeldene priser avtalt med våre industrikunder. Som den største leverandøren av tømmer i . Det var omsetningen av tømmer som motiverte norske skogeiere for å. Styreleder Olav Veum taler til årsmøtet i AT Skog.

AT Skog samtidig opplevde både lavere tømmerpriser og behov for å finne nye. Stor etterspørsel – beste tømmerpriser på år. Prisøkning på inntil for massevirke, og på inntil for . Mjøsen Skog hadde rekordomsetning på tømmer i 2016. Ikke bare var hosten rekordhøy, også plantingen økte med 20-. Tømmerpriser og avvirkningskostnader; Driftsforhold som terreng, . Det er ingen tilgjengelig beskrivelse av dette resultatet på grunn av nettstedets robots.

Regionalt skog- og klimaprogram (RSK) består av de eksisterende ordningene. Nå til dags er tilgang på informasjon om tømmerprisene mye bedre, men man kan jo lure på om en del skogeiere blir lurt også under dagens .

Leave a Reply