Støyisolerende vinduer

Slik jeg har skjønt, er tolags vinduer bedre enn trelags mhp. Støydempede vinduer gir deg ro innendørs selv om trafikken dundrer forbi utendørs. Her får du vite mer om vinduer som holder støyen ute. I Norge er mange boliger utsatt for så sterke støypåvirkninger at miljøet må betegnes som utilfredsstillende. Hovedside/ Tilpasning/ Støy og vibrasjoner/ Støyisolering av bygninger.

Innendørs støynivå beregnes nå med lukkede vinduer/ventiler, men planen er å endre . Ja, det finnes glass med gode støydempende egenskaper. Lydisolerende glass hever bokomforten betraktelig og kan tilpasses ulike støykilder. Vinduet betjenes som et standard midt- eller topphengslet takvindu bortsett fra at det ikke har noen lufteklaff. Det er for å gi best mulig støyisolasjon.

Vanlige tiltak mot veitrafikkstøy er støyskjerming og fasadeisolering (støyisolerende vinduer o.l.). Bygninger bør planlegges slik at rom med . Vinduet har syv lukkepunkter og hvert hjørne tåler 3kg press. Varmeisolering/Energibesparende – Det er mulig å levere vinduer med u-verdi helt ned mot 7; Lydredusering – Støyisolerende vinduer og dører; Sikkerhet . Dersom innendørs støy er over dB LpAeq,24h plikter anleggseier å gjennomføre støyisolerende tiltak. Designmøbler, persiske tepper,varme/ støyisolerende vinduer etc.

Vinduene mot gata er skiftet ut med nye støyisolerende vinduer. Dette bladet gir forslag til hvordan man kan forbedre lydisolasjonen til eksisterende vinduer av ulike typer. Tiltakene vil også gjøre vinduene tettere, øke . Tiltak på boliger kan omfatte utskifting av eksisterende vinduer i ett eller flere rom med nye støyisolerende vinduer.

De støyisolerende vinduene (7kroner) gjør også sitt til at komforten økes, men det er fortsatt litt hjulstøy – særlig på grov asfalt. Dessuten har vi dører, vinduer og ventilasjon. Mot eksisterende gulv må det legges støyisolerende plater, så legges nytt gulv oppå dette.

Dette førte til at de kommunene som måtte gjennomføre tiltak for å redusere innendørs støy – for eksempel støyisolerende vinduer eller . SFT foreslår å bruke 9millioner kroner til støyisolerende tiltak fra 20til. Det vil dreie seg om støyisolering av fasader, innsetting av støyisolerende vinduer .

Leave a Reply