Slagretning dør definisjon

Hengslingen defineres ved at du står på hengslesiden, altså på den siden av. Har du ei dør som slår innover mister du noe gulvplass på innsiden av døra. Ved bestilling av dører, må man også sjekke at man har oppgitt riktig slagretning på døren.

Dette gjør man enkelt ved å se på døren, er den in. Dersom dørbladet går utover er døren utadslående. For bestilling av ny dør og/eller karm er det relevant å vite både slagretning og hvilken side.

Definisjonen på høyredør og venstredør var motsatt for mange år siden. En dør (fra norrønt dyrr) er en åpning i en vegg i et rom, hus, kjøretøy og liknende til å. Dørens slagretning bestemmes av hvilken side hengslene er montert på. Venstre- I Slagretning: hengslet dør Ofte kan det også være nødvendig å vite slagretningen. Dette er bransjespråk, men bare kryss av for hvordan. TEKfor å identifisere, sortere og gruppere krav til vindu og dør.

Vi tolker det slik at definisjonen følger av § 12-1 (3), d. Eventuelt krav om gitt slagretning innover, ved umiddelbar nærhet til. Mekanisk utstyr – i tillegg til lås – som monteres på dør og/eller karm for at. Gjesterom er oftest definert som branncelle og underlagt krav til.

Hengslingen og åpningsretningen defineres ved at du står på hengslesiden,. Når en beveger seg med slagretningen: minimum m fra.

Leave a Reply