Skattefri bilgodtgjørelse

Fra nyttår må arbeidstakere som får dekket kilometergodtgjørelse etter statens satser betale skatt for deler av utbetalingen. Det er imidlertid en differanse mellom hva som kan utbetales skattefritt for godtgjørelse. Bilgodtgjørelse utbetalt for kjøring i tjeneste (yrkesreise) kan utbetales .

Dette er hva du kan få i skattefri godtgjørelse for bruk av bil, eller andre fremkomstmidler. Inntil 20har statens satser for yrkeskjøring tilsvart . Skattefri kilometergodtgjørelse ved bruk av privat bil er i 2017. Satsene i statens reiseregulativ endres ikke til neste år, men det gjør den skattefrie satsen for bilgodtgjørelse.

Statens sats for kjøregodtjørelse opprettholdes på 1 men den skattefrie kjøregodtgjørelsen endres fra 01. Skattefri sats for bilgodtgjørelse i 20reduseres, mens kilometergodtgjørelse etter statens satser forblir de samme som i 2016. Satsene for skattefri kjøregodtgjørelse er IKKE de samme i 20som 2015. Det er som en del av budsjettforliket i statsbudsjettet at skattefri sats på bilgodtgjørelse for personbiler blir redusert med øre.

Ansatte kan motta skattefri bilgodtgjørelse på visse vilkår. Bilgodtgjørelse utbetalt for kjøring i tjeneste (yrkesreise) er i utgangspunktet . Oppskrift: Slik unngår du skatt på jobbkjøringen. Sjekk hva du har krav på i kjøregodtgjørelse. Publisert: for år siden Sist oppdatert: for år siden.

Satsen for skattefri kjøregodtgjørelse bør både lønnsmottakere og næringsdrivende kjenne til. Bilgodtgjørelse som utbetales med et fast beløp, . De skattefrie satsene ble allerede i 20løsrevet fra særavtalene i staten, men har fram til 20likevel . Alle arbeidstakere som bruker egen bil ved jobbreiser – og bruker statens satser – får økt skatt i 2017. Når vi så vet at bilgodtgjørelse etter statens satser skattefri, taler det for at firmabil er en dyr bilordning. Men så kan det som kjent være forskjell . Fra og med neste år er det ikke lenger skattefritt å lene seg på. Trenere og andre ansatte i frivillige organisasjoner – samt alle med offentlige verv – kan motta skattefri bilgodtgjørelse etter statens satser også . En av de største nyhetene på skatteområdet for 20var at statens sats for bilgodtgjørelse og skattefri bilgodtgjørelse skilte lag.

Bil-godtgjørelse – Skattefri bilgodtgjørelse må være godt dokumentert. Dersom du som ansatt i en bedrift får bruk av din egen bil dekket av din .

Leave a Reply