Sintef byggforsk trehus

Trehus favner trehusbygging i hele sin bredde: planlegging, utførelse og teori. SINTEF Byggforsk Materialet på dette nettstedet er omfattet av åndsverklovens . Referanseverket for trehusbygging i Norge.

Siste utsendelse av bøker fra SINTEF Byggforsk før jul er 22. Den nye utgaven av Trehus er den tiende i rekken av håndbøker fra SINTEF Byggforsk som gir anbefalinger og retningslinjer for norsk . Denne boka inneholder en samling av figurer fra Trehus – Håndbok i ny utgave fra SINTEF Byggforsk i 2014. Figursamlingen gir et konsentrat av de anbefalte . Yttervegger og tak i trehus med minutters brannmotstand. Utvendig behandling av trehus fra før 1960.

SINTEF Byggforsk Materialet på dette nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. SINTEF Byggforsk (2010) Håndbok Trehus. Håndbok Trehus fra SINTEF Byggforsk er fullstendig oppdatert i henhold til nye byggeforskrifter (TEK10) som gjelder fra 1. Oppdatert referanseverk for trehusbygging.

SINTEF Byggforsk lanserer nå en revidert utgave av Trehus, selve referanseverket for trehusbygging i Norge. Les om Trehus fra SINTEF akademisk forlag. Trehusbygging er en viktig del av norsk kultur, og trehus preger bygningsmiljøet .

Leave a Reply