Sekelskiftet 1900 sverige

Vid mitten av 1900-talet hade Sverige blivit ett välfärdssamhälle. Vid sekelskiftet 19arbetade runt procent av förvärvsarbetande svenskar med jordbruk. I början av 1900-talet fortsatte människorna att flytta från landet till städerna.

Bönderna blev färre och antalet arbetare blev fler. Om vi med ”händelser som skakade Sverige” verkligen menar saker som har fått. MCM) var ett undantaget normalår som började en måndag i den. Slottskyrkan samlas Sveriges ledande skikt för .

I Sverige under folkungatiden på 1250-talet till 1300-talets slut, dominerades. I Sverige ökade industrins tillväxt under 1850-19vilket innebar en ökad . Vid sekelskiftet 19har Sverige miljoner invånare, alltså mer än dubbelt så många jämfört med år 1800. Men hade det inte varit för den stora utvandringen . Under perioden 1850–18fick industrialiseringen ett första genombrott i Sverige. Här söker du efter böcker och andra medier.

Du kan också söka efter bibliotek, evenemang och övrig information om Stockholms stadsbibliotek. Sveriges historia under 1900-talet Mellankrigstiden sidan 6. Sista hälften av det nittonde århundradet sidan 7.

Leave a Reply