Rørlegger lønn 2015

Som rørlegger tilpasser, monterer, installerer og reparerer du sanitær- og varmeanlegg og. Kilde: Statistisk sentralbyrå (2015/2016). I Husbankens verktøy Sjef i eget liv kan du selv se hvor mye som er igjen av lønna når utgifter er betalt.

I mars presenterte Statistisk Sentralbyrå gjennomsnittslønna for de fleste yrker i 2015. Månedslønn er hovedbegrepet i lønnsstatistikken og omfatter avtalt lønn,. Rørlegger og VVS-montør (bygg og anlegg) 37.

Jobber du som barnehageassistent er forventet gjennomsnittslønn 288.

Lønnsstatistikk 20for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. I læretida er det normalt å få lærlinglønn, det vil si lønn tilsvarende en viss prosent av. Landsoverenskomst for elektrofag inngått april 201 regulering 2. Lærlinger i rørleggerfaget med år i bedriften lønnes etter følgende . Lurer på hvor mye rørleggere og evt elektrikkere har i timelønn som ansatte. Anbud Håndtverkerlønninger Timelønn Elektriker Rørlegger Snekker Murer . Er ungdom med drømmer om å bli rørlegger. Jeg var nettopp på yrkemesse og spurte om månedslønnen og årsinntekt (netto), men de kunne . Allmenngjorte tariffavtaler er en avtale om lønn og arbeidsvilkår som gjelder for alle som utfører arbeid innen det spesifikke.

Her finner du statistikk om hvor mye en rørleggerne tjener i månedslønn, timelønn, og lønnsgapet mellom menn og kvinner, . En ferdigutdannet elektriker,rørlegger, snekker.

Leave a Reply