Rømningsvei vindu

Vinduer, kjellervinduer og dører som skal brukes som rømningsveier må falle innenfor kravene i TEK 10. For små brannceller med direkte utgang i det fri, er det tilstrekkelig med en rømningsvei. Vindu aksepteres som rømningsvei der dette var tillatt i forbindelse med .

Hvis det er mindre enn meter ned til bakken kan du bruke vindu eller balkong som rømningsvei. Vindu som regnes som rømningsvei bør være sidehengslede for å gi god brukbarhet ved rømning. Eier er ansvarlig for at forskriftene iverksettes.

Krav til rømningsvei er at bredde + høyde skal minst være 1cm i åpen stilling til sammen.

Dette bladet omhandler forutsetninger for utførelse av rømningsvindu tilrettelagt for sikker rømming i henhold til krav i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. Men det stilles også en rekke andre krav til dine nye vinduer og dører, alt etter hvor og i hvilken bygning de skal settes inn i. Fra branncelle i bygning beregnet for virksomhet i risikoklasse (boliger) kan vindu, som har underkant mindre enn m over planert . For å få et vindu godkjent som rømningsvei, skal det i et hvert enkelt tilfelle søkes om å få tiltaket godkjent. Krav til rømningsvei: I åpen stilling skal vinduet gi: En fri åpning som skal være minium 50cm bred og 60cm høy. Samtidig må disse tilsammen være minium .

Hovedkravet er at alle boliger skal ha minst én rømningsvei som fører direkte til. For at et vindu i kjelleren skal regnes som rømningsvei, må det i åpen tilstand ha en fri bredde på minst centimeter og en fri høyde på minst . Utenfor vinduet blir det gravd ut og støypt skyttergrav for å få lys og rømningsvei. Hvilke mål må det da være på denne skyttergrava for at . Rømningsvei skal på oversiktlig og lettfattelig måte føre til sikkert sted. Den skal ha tilstrekkelig bredde og høyde og være utført som egen branncelle . Vi i Trenor Vinduer vil bidra til å finne den beste løsningen og hjelper deg med. Vindu eller balkong kan være alternativ rømningsvei fra øvre plan.

Avstanden fra nedkant av vinduet eller fra balkongen til planert terreng kan maksimalt være 5 . I kjellere er det anbefalt rømningsvei fra annet hvert rom. Underkanten av vindu må ikke være mer enn m over gulv. Her finner du litt inspirasjon til vinduer som kan godkjennes til rednings åpning. På den måten får man et vindu som kan benyttes som . Rommet må ha vindu, som kan brukes som rømningsvei.

For vindu som skal brukes som rømningsvei må summen av bredde og høyde må . På rommet er det et vindu, som er bare noen cm over bakkeplan. Krav til kjellervindu som rømningsvei er min H + B = 150cm.

Leave a Reply