Radonmåling verdier

Dersom radonmålinger avdekker årsmiddelverdier høyere enn. Radon i inneluft øker risikoen for lungekreft. Risikoøkningen bestemmes av hvor lang tid man utsettes for radon og av hvor høyt radonnivået er. Har du målt radonnivåer over 1Bq/m i boligen din, bør du gjøre tiltak for å redusere nivået. Radonnivået bør være så lavt som praktisk . Statens strålevern har i 20vedtatt å endre sine anbefalinger for radon: Strålevernets anbefalinger for radon.

Konsentrasjonen av radon varierer over tid og er høyest om vinteren.

Måling bør skje i perioden oktober til april. De verdier som oppgis av godkjente laboratorier . OPP FRA BAKKEN: Radon kommer som regel opp fra bakken og kan så. Noen som vil anslå gjennomsnittlige verdier sånn ca.

Fikk målt radon for en 8-år siden, Husker ikke resultatet, men det var langt under . Statens Strålevern oppfordrer alle til å måle radonnivåene i boligen. Tiltak mot for høye verdier kan gjøres enkelt og rimelig, men ha stor . Har du målt og hatt høye verdier som har ført til utbedringer, bør du .

Leave a Reply