Produktutvikling

Produktutvikling er den prosess som bidrar til at nye produkter og tjenester utvikles. Det er to parallelle stier involvert i prosessen: En involverer ideskaping, . Du oppnår en allsidig, tekniske kompetanse gjennom en mastergrad i produktutvikling og produksjon, spesielt i form av en kombinasjon av praktisk og teoretisk .

Trefigurer kan lages i prototypelaboratoriet. Produktutvikling er en prosess som starter med en idé og slutter når det ferdige produktet lanseres på markedet. Vi kaller slike helt nye produkter innovasjoner. NMBUs Maskin, prosess og produktutvikling utdanner kreative sivilingeniører som kan arbeide anvendt for å løse reelle tekniske problemer, og bidra til å sikre at .

Dere skal nå jobbe fram det endelige produktet og teste produktet før det settes i produksjon og er klart for salg. Produktutvikling er en kontinuerlig prosess som . Fagstoff: Kundenes behov og ønsker endrer seg over tid. Vi må derfor utvikle produktene våre slik at vi kan oppfylle kundens krav – eller til og . På Sunndalsøra utvikler Hydro framtidens aluminiumlegeringer. Legeringenes egenskaper skreddersys til oppgaven de skal løse.

Innovasjon og produktutvikling inngår som et virkemiddel i svært mange bedrifters vekststrategier. Nye produkter og tjenester kan bidra til økt omsetning fra . Når vi får en idé til et nytt produkt har vi lett for å gå direkte i gang med å tenke på mulige løsninger.

Leave a Reply