Pensjon kalkulator nav

Nettjenesten Din pensjon gir deg god oversikt over egen pensjon. Her kan du blant annet se din opptjening, beregne din fremtidige . Her kan du lese kort om hvordan pensjonen beregnes for ulike aldersgrupper. Din Pensjon (Nav) er en nettjeneste som gir deg informasjon om din.

Kalkulatoren regner ut hvor mye du må spare når du ønsker en viss . Dine samlede pensjonsrettigheter kan komme fra: Folketrygden; Offentlig tjenestepensjon; Privat tjenestepensjon (OTP); Avtalefestet pensjon (AFP) . Både kalkulatoren til NAV og kalkulatoren til Norsk Pensjon har noen få hull.

Er det tjenestepensjon eller fripoliser/egenkapitalbevis som tror . En enkel kalkulator på nettet og en liste over hvor du har jobbet, er alt du. Fra du er år kan du logge deg inn Din pensjon hos NAV, for å se . Bruk denne kalkulatoren for å beregne hva du får i pensjon, og hvor mye du må spare for å få den pensjonen du. Vår pensjonskalkulator gir deg full oversikt over din pensjon.

Kalkulator fra ABC Penger som regner ut pensjonen ut fra den inntekten du legger inn.

Leave a Reply