Nedforet himling

Du kan gi et rom eller en entré et penere utseende, eller du kan bruke det til å skjule bjelker eller et ubehandlet tak. Gyproc GK til nedforet himling består av bæreprofiler og tverrprofiler i stål samt forskjellige typer oppheng. Løsningen gir et plant og optimalt underlag for .

Direktemontert, frittspennende eller nedforet himling. Vi har profilsystem, tilbehør og konstruksjonsløsninger for de fleste formål, krav og behov. Dette bladet inneholder anvisninger for valg av nedfôret himling. Bladet omtaler branntekniske og akustiske forhol samt forhold knyttet til inneklima og tilgang .

Utgitt, Utgått, Nummer, Tittel, Last ned/vis. C/c 4ved tverrmontasje i fuktige miljøer eller ved brannkrav i himling. Direktemontert; Akustikkprofil; Lydbøyler; Frittspennende med stålprofiler; Nedforet himling med stålprofiler . Som vegger mellom rommene blir det da vanligvis brukt systemvegger som er ført opp under den nedforede himlingen. Himlingen har en viktig akustisk funksjon, spesielt i klasserom, auditorier og idrettshaller, der en nedforet himling er .

Himlinger leveres som hvitmalt gips eller betong og har generelt en takhøyde på m. I deler av leilighetene vil det bli nedforet himling til ca. Gyproc GK er et bæresystem i stål til nedforet himling. Gyproc GK kan kombineres med standard gipsplater, Gyproc Planum, Gyptone BIG eller Rigitone BIG.

Sirkulær takventil med dyser for lokaler uten nedforet himling. ANLEGG: TEGNINGSSTATUS: TILTAKSHAVER: ENTREPRENØR: ARKITEKT: TEGN. Gjennomgående nedforet himling og lydstopplate over vegg. Forbehold: Det tas forbehold om mulig nedforet himling pga tekniske føringer.

Arealer er beregnet ut fra tegning og er oppgitt i hht. Der himling fôres ned i leiligheten, leveres malt gips. Rørføringer vil i all hovedsak bli skjult bak innkassinger og som helt eller delvis nedforede gipshimlinger . Tak: Hvitmalt m/synlig v-fuge, eventuelt nedforet himling av gips, glans 03.

Leave a Reply