Nasjonalforeningen for folkehelsen forskning

Forskning er helt nødvendig for å finne medisinsk behandling av demens. Målet med Nasjonalforeningen for folkehelsens demensforskningsprogram er økt . Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig organisasjon som jobber med. BufretLignendeNasjonalforeningen for folkehelsen finansierer forskning på hjerte- og karsykdommer. Fristen for forskningsstøtte for 20er utløpt.

Når en du er glad i går bort er det godt å kunne hedre vedkommende med en gave til forskning. Det er en gave som vil bidra til ny behandling . Midlene vi gir til forskningen er samlet inn blant våre givere. For 20har vi bevilget 3millioner til ulike forskningsprosjekter. Fordi befolkningen i Norge blir stadig eldre, vil sykdommen ramme flere og flere.

Dagens forskning på demens er morgendagens behandling. Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær organisasjon med. Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær organisasjon med helselag og demensforeninger over hele landet.

Gå til Forskning – Nasjonalforeningen for folkehelsen er en viktig bidragsyter til. Organisasjonen vil oppfordre forskningsmiljøer til mer forskning på hjerte- og karsykdom, med økonomisk støtte fra Nasjonalforeningen for folkehelsen. TV-aksjon går til Nasjonalforeningen for folkehelsen. Nasjonalforeningen for folkehelsen, Oslo, Norway.

Informasjon om demens, ulike hjelpetiltak, tilskudd til forskning, bidrar til å øke kompetansenivået om . Nasjonalforeningen for folkehelsen samler inn og forvalter store beløp til forskning på hjerte- og karsykdommer og demens. Nasjonalforeningen for folkehelsen, landsomfattende humanitær. Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær organisasjon.

Dette gjør vi med forskning, informasjon, forebyggende tiltak og helsepolitisk arbeid. Les mer om forskning på sidene til Nasjonalforeningen for folkehelsen. Høringssvar fra Nasjonalforeningen for folkehelsen. Forslag til forskrift om forsterkning av gaver til forskning.

Forskning er nødvendig for å lære mer om årsaker, diagnostisering og behandling av demens.

Leave a Reply