Muggsopp helse

På grunn av helserisikoen bør fuktskader og muggsopp fjernes så fort som mulig. Helsefarer ved fuktskader, muggsopp, bakterier, midd og alger i innemiljøet. Tre av ti boliger har fuktskader viser en undersøkelse Folkehelseinstituttet har gjort på oppdrag av Helsedirektoratet. Fukt, fuktskader eller muggsopp innendørs kan gi økt risiko for pustebesvær, hoste, piping i brystet, luftveisinfeksjoner, bronkitt og eksem. Fukt fremmer vekst av bakterier og muggsopper.

Sporer og mycel fra muggsopp inneholder allergener og kan føre til allergiske reaksjoner og astma. De fleste muggsoppartene en vanligvis finner, er i normalt forekommende omfang ikke farlige for friske personer.

Muggsoppallergi er uvanlig, men forekommer først og fremst blant de som allerede lider av andre allergier. Muggsopp trives i tette hus med fuktighet som ikke slipper ut. Norges Astma- og Allergiforbund)Du kan bli syk av inneklimaet i ditt eget hjem. På 70- og 80- tallet ble det registrert økende problemer med helse og. Fukt, mugg, råte og andre mikrobiologiske prosesser er hyppig . Hodepine er ett av de første symptomene på at du har muggsopp i boligen.

Mennesker som bor i boliger med fuktproblemer og mugg har en langt høyere risiko enn andre for å pådra seg luftveisinfeksjoner, allergier og andre liknende . Mikroorganismer: spesielt muggsopper med mykotoksiner, glukan og. Muggsopper kan gi helseplager ved allergi og særlig allergisk astma, men også.

Fuktig inneklima disponerer for astma og allergi. En viktig årsak er at fuktig inneklima fremmer oppvekst av muggsopp. Muggsopp har evne til å produsere store . Muggdannelse i hjemmet kan være en mulig skadelig helserisiko. Mugg er en type sopp som kan leve både innendørs og utendørs.

Det er i dag godt dokument at helsefare ved fukt er langt vanligere hos mennesker som bor i hus med fuktproblemer og mugg. Helsesymptomer grunnet muggsopp og bakterier kan være:. Gode ventilasjonsforhold er viktig for arbeidstakernes trivsel, helse og yteevne.

I motsetning til for få år siden, er man i dag klar over at fukt i boliger er årsaken til mange og alvorlige helseplager. Muggsopp, mygl eller skimmel er sopper som vokser som mycel og vanligvis produserer store.

Leave a Reply