Krav til lynavleder

For noen år siden traff lynet huset til en kamerat av meg. Huset fikk et kvadratmeter stort hull i taket og inn til stuen. Hei, jeg har et hus med stålpipe der pipen står oppå ovnen. Dette gjør vi ved å installere en lynavleder som er høyere enn det som ønskes.

Statisk elektrisitet, lynavleder, jording. En gunstig plassering av lageret i terrenget, kan erstatte system for lynavleder. Lynavledere har de fleste hørt om, men det er ikke så mange hus som har. Lynavledere som fyller kravene, er såkalte overspenningsavledere. Disse virker som en isolator så lenge spenningen ikke overskrider en viss . Lynavlederen Powertrab PWT fra Phoenix Contact beskytter.

Den trepolede modulen oppfyller kravene i lynbeskyttelsesklasse med en . Det er viktig å skille mellom lynvern og lynavleder. Dagens forskrifter for elektriske anlegg stiller krav om at det skal monteres .

Det elektriske gjerdet skal merkes med gule. Veiledende tabell for krav til gjerdeapparatets lagrede energi (Joule) i . Dette kapitlet inneholder krav for prosjektering og bygging av GSM-R og andre. Antennemaster skal utstyres med lynavleder, ref. Lynavledere skal være montert på alle master eller toppmaster av tre. Kravene for temporær overspenning (TOV) ved bruk i IT-systemer er også oppfylt.

Funksjonen er å ivareta Jernbaneverkets krav for radiomaster som relatert til GSM-. Det skal installeres lynavleder på det høyeste. I anlegg hvor høye installasjoner tjener som lynavleder, må jordingen . For å ivareta sikkerheten til alle brukere av bygg og anlegg, stilles det omfattende krav til alle sikkerhetsrelevante installasjoner, elektriske anlegg, lynavledere .

Leave a Reply