Kjøregodtgjørelse elbil

El-bil har en egen sats på kroner per km, som er høyere enn for vanlige. Tillegg for frakt av utstyr og materiell, pr. Statens sats for kjøregodtgjørelse forblir uendret på kroner per kilometer i 201 men den.

Skattefri sats gjelder også ved bruk av el-bil og for arbeidstakere med. Statens sats for kjøregodtgjørelse som du finner i Statens reiseregulativ er i 2010 . Godtgjørelse for kjøring med andre transportmidler enn bil og el-bil er også skattefritt når man følger statens satser. For elbil og kjøring i Tromsø er satsen kr/km (se tabell nederst).

I den nye avtalen er kjøregodtgjørelse i utlandet gjort lik kjøregodtgjørelsen i Norge. MÅ SKATTE: Arbeidstakere som får dekket kjøregodtgjørelse etter statens satser vil fra nyttår. Kjører du el-bil eller har arbeidssted i Tromsø, får du kr/km. Høyere kjøregodtgjørelse, billigere bompasseringer og lavere driftskostnader gjør det langt gunstigere å bruke elbil til kjøring i jobben enn bil . Andre motoriserte fremkomstmidler, kr pr.

Passasjertillegg når det tas med arbeidstakere på oppdrag, kr pr. Satsene for skattefri kjøregodtgjørelse med bil har for 20gått ned til 3. Det er heller ikke lenger ekstra kjøregodtgjørelse for de som kjører EL-bil. Men det finnes en annen fordel med å kjøre elbil som kanskje ikke så mange er klar over.

Det gjelder satsene for kjøregodtgjørelse. Til tross for dette er statens sats for kjøregodtgjørelse høyere for elbiler enn for fossilbiler, sier Annar Bøhn, daglig leder i Autogear, i en melding . Kjøregodtgjørelse kan være lønnsomt dersom du bruker privatbilen i. El-bil har en egen sats på kroner per km, som er høyere enn for . Satsen for skattefri kjøregodtgjørelse bør både lønnsmottakere og. Og uansett om du bruker el-bil eller annen privatbil til yrkeskjøring. Ansatte som benytter privat elbil på yrkes-/tjenestereise kan få utbetalt kilometergodtgjørelse skattefritt inntil Skattedirektoratets satser.

Kjører du egen bil i jobb og mottar kjøregodtgjørelse for dette, kan du tjene opptil 10kroner i måneden ved å bytte til elbil. VINN-VINN FOR ELBIL: Bruker du elbil i jobbkjøring får du mer i kjøregodtgjørelse enn om bilen går på bensin og diesel. Type godtgjørelse, Statens sats, Trekkfri sats, Overskudd. Tillegg Kjøring på skogs- og anleggsvei, 00.

Vi opplever stor etterspørsel blant elbileiere som ønsker maksimal kjøregodtgjørelse, sier Jostein Ludvigsen i AutoGear. Kjøregodtgjørelse kan være skattepliktig. En ny avtale mellom Fornyings-og administrasjonsdepartementet og Hovedsammenslutningene betyr økt kjøregodtgjørelse for statsansatte.

Da regjeringen økte statens satser for kjøregodtgjørelse tidligere i år, resulterte. Er du en av de virkelig klimavennlige som bruker privat elbil i . Morten Wergeland Brekke har kjøregodtgjørelse istedenfor. For en større elbil, som Tesla Model S 70D med en listepris på 550.

Med egen elbil får du høyere kjøregodtgjørelse, og med elbil som firmabil slipper du med halv firmabilbeskatning. Statens satser for kjøregodtgjørelse og skattereglene. Elbil (gjelder ikke hybridbiler) kr pr.

Av forenklingshensyn gjelder satsen for kjøring over 10. Tilleggene til bilgodtgjørelse videreføres .

Leave a Reply