Hvordan isolere kjeller

Har du en kald kjeller du ønsker å tilleggsisolere, finnes det flere alternativer. Her skal vi på de mest aktuelle løsningene. Vi har ett hus fra 19som vi nå holder på å innrede kjeller i.

Nå lurer vi på hvordan vi egentlig skal lekte ut og isolere veggene. Feil isolering av kalde kjellerrom som bygges om til oppholdsrom, er en gjengangerfeil i eldre hus. Halvparten av boligeierne tror feil og vil ha . Hvorfor utvendig isolering av kjellervegg?

Feil isolering av kjellerveggen kan gi dårlig inneklima. Kjellerarealer som ikke er i bruk kan i mange tilfeller ombygges til å bli verdifulle deler av boligen. Isolering av kjellervegg i lettklinkerbetong (Leca). Har kjellerveggen fuktskader må det graves opp utvendig.

Drenering må etableres og veggen isoleres . Jeg bor i et hus fra 19hvor det mangler drenering og isolering på. Hei, Det å isolere kjellervegg er et mye omdiskutert tema. Det jeg anser som det største problemet er å unngå kondens og uhumskheter mellom . Figur viser hvordan bjelkelaget er bygget opp i en villa fra omkring midten av 1930-tallet. Lignende oppbygning finner vi i hus og bygårder . Figur viser fuktskader i en kjellervegg som er isolert .

Leave a Reply