Hageavfall oslo

Inntil mhageavfall, inntil cm i diameter; Inntil mrøtter, stammer, stubber; Inntil mløsmasser som naturstein, sand og jord. Adresse: Christian Frederiks vei, 02OSLO. Adresse: Dronninghavnveien 1 02OSLO.

GjenbruksstasjonerBufretLignendeInntil alternativt m rent hageavfall med inntil cm i diameter; Inntil mrøtter, stammer, stubber over cm i diameter; Inntil mløsmasser som . HAGEAVFALL – INNSAMLING er et pris-gunstig tilbud til sameier, borettslag velforeninger og firmaer, i Bærum, Oslo og Asker. KVISTHENTING er et pris-gunstig tilbud til sameier, borettslag, privatpersoner og firmaer, om henting av kvist og hageavfall, i Bærum, Oslo og Asker Se pris. Ved å levere hageavfall på mottak kan du hindre at planter fra din hage truer vårt biologiske mangfold.

Bruk kommunenes hageavfallsmottak for å unngå . På disse stedene kan man levere inn hageavfall i Oslo. I Oslo kan du levere hageavfall gratis på alle kommunens mottaksstasjoner. Tilbudet gjelder hele året, og hver vår åpnes det også for utvidet levering av .

Leave a Reply