Godkjent rømningsvindu

Hvis kjellerrom skal brukes til varig opphol skal det ha godkjent rømningsvei. I henhold til veiledningen til TEK må vinduet i åpen stilling ha en fri åpning der . Vindu aksepteres som rømningsvei der dette var tillatt i forbindelse med byggeforskriften da bygningen ble oppført eller når dette er godkjent i forbindelse med . Hvis et rom i en kjeller skal kunne brukes som varig oppholdsrom (f.eks. soverom) må det ha godkjent rømningsvei, f. Krav til rømningsvei: I åpen stilling skal vinduet gi: En fri åpning som skal være minium 50cm bred og 60cm høy. Samtidig må disse tilsammen være minium . For å få et vindu godkjent som rømningsvei, skal det i et hvert enkelt tilfelle søkes om å få tiltaket godkjent.

I kjellere er det anbefalt rømningsvei fra annet hvert rom. Vinduene må være min cm høye og cm brede i lysåpning. På soverom og barnerom så skal vinduene som regel kunne benyttes som godkjent rømningsvei.

De skal ha en viss størrelse i tillegg til at de skal være lette å . Ved å lage lysgraver foran kjellervinduer, kan du både bedre tilgangen på dagslys og sørge for at kjelleren har godkjent rømningsvei. Vindu i kjellerstua som tilfredsstiller kravene om godkjent rømningsvei Hjem og utstyr. Dette bladet omhandler forutsetninger for utførelse av rømningsvindu tilrettelagt for sikker rømming i henhold til krav i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. Et rømningsvindu må i åpen stilling ha en fri åpning på minst m bredde og.

Trygg e-handel, som betyr at du kan kjenne deg . Rømningsvei skal på oversiktlig og lettfattelig måte føre til sikkert sted. Er kjellerstuen eller loftsrommet godkjent for opphold? Krav til kjellervindu som rømningsvei er min H + B = 150cm. Rommet må ha vindu, som kan brukes som rømningsvei. Har nå typiske kjellervinduer som er rett ved bakken, på grunnmuren.

Hovedkravet er at alle boliger skal ha minst én rømningsvei som fører direkte til det fri. Boliger med flere bebodde etasjer må ha alternative rømningsveier i . Tilbygget er byggemeldt og godkjent, men det vil jo ikke si det samme som. Vindu i skrå takflater er vanligvis ikke egnet som rømningsvindu.

Leave a Reply