Frikort lege 2016

Hensikten med frikortordningen er å sette et tak for hvor mye hver enkelt skal betale i løpet av et år, slik at alle skal ha. Stortinget ved behandlingen av statsbudsjettet for 2017. Taket for frikort egenandelstak er 9kroner for 2017.

Frikort for egenandelstak automatiseres fra 1. Fra denne datoen slipper pasientene å søke om frikort. Det kommer automatisk i posten innen tre . Frikort for helsetjenester får du når et visst beløp i egenandeler er betalt.

Frikort egenandelstak Frikort egenandelstak 2. Hvis du skal søke om refusjon for 201 men først gjør dette i 201 må du sende . Bestill frikort, se hvor mye du har betalt i egenandeler og hvor mye du må betale for ulike helsetjenester, som lege eller fysioterapeut, her. Vanligvis må du betale en egenandel som teller med i opptjeningen til frikort for egenandelstak 1. Hovedregel for betaling hos lege; Betaling hos legespesialister; Egenandeler og frikort. Innhold levert av: Helfo; Sist oppdatert: 30. Noen egenandeler inngår i frikort for helsetjenester.

Konsultasjon hos allmennlege/legevakt der legen er spesialist i . Resten dekkes av NAV gjennom frikortordningen. Frikort egenandelstak er automatisert, og alle leger/behandlere som utløser egenandeler . Tjenesten “Mine egenandeler” vil gi oversikt over alle utlegg både før og etter at frikort er innvilget.

Leave a Reply