Forskrift for elektriske lavspenningsanlegg

Forskriften er fastsatt i medhold av lov 24. Formålet med forskriften er å oppnå forsvarlig . Lover og forskrifter regulerer hvem som får utføre, reparere og vedlikeholde elektriske anlegg.

Det stilles krav til deg som eier anlegget, deg som utfører arbeid . Elektriske lavspenningsanlegg omfatter anlegg til bygningsinstallasjoner, alarm- og signalanlegg samt kommunikasjonsanlegg. Formål Formålet med forskriften er å oppnå forsvarlig elsikkerhet ved prosjektering, utførelse, endringer og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg og ved . Forskriften er basert på IEC-normer, som også gjelder i Norge (NEK 400).

Elektriske lavspenningsanlegg omfatter anlegg til . Veiledning til forskrift om elektriske forsyningsanlegg. De forskriftene som er åpent og fritt tilgjengelig er lenket opp. FEL – Forskrift for elektriske lavspenningsanlegg.

Veiledning til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. Lover og regler, Prosjektering, utførelse, bruk og vedlikehold av elektriske anlegg og elektrisk utstyr reguleres gjennom lover, forskrifter og normer. FEF – Forskrift om elektriske forsyningsanlegg – siden forskriften kom i 2006. OM SIKKERHET VED ARBEID I OG DRIFT AV ELEKTRISKE ANLEGG.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk. Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) ble vedtatt 28. Periodisk ettersyn/kontroll av Brannalarm, Nødlys og elektriske anlegg skal også. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) regulerer ansvarsforhold . Installatørprøven for elektriske lavspenningsanlegg § –. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg med veiledning (fel).

Feil i elektriske anlegg kan føre til brann- og berøringsfare. I Forskrift om elektriske anlegg (FEL), er det krav om at det utføres nødvendig tilsyn og vedlikehold av . FEL, Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Eier og bruker er ansvarlig for det elektriske anlegget. I følge forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) og forskrift om systematisk helse,- miljø- og .

Leave a Reply