Flytende radonsperre

Easi Pour Radon brukes til tetting rundt gjennomføringer. Radonsperre for alle typer byggegrunn i fast eller flytende form. Pazkar Nor leverandør av radon- og vanntettings flytende membran produkter for det skandinaviske markedet.

Radonsperre Biutumen flytende radonstopp. Radonsperre beskytter mot inntrengning av radongass i boliger, og er en av de beste . Jackon radonsperre system utgjør en teknisk godkjent løsning som også. Flytende tettemasse og forskalingslist til tetting av.

Membraner i bruksgruppe C består i de fleste tilfeller av en flytende påstrykningsmembran som tørker/herder, men kan. Bygning beregnet for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen. Radonsperren er meget sterk og har høy slitestyrke samtidig som den er.

Flytende pastøs, tiksotropisk masse av polybuten til tetting av Weber Radonsperre. Teknisk forskrift (TEK 10) krever radonsperre. Icopal Radonsperre monteres nede i byggegropa under.

Icopal Easi-Pour flytende tettemasse for tetting av. Icopal RMB4- Radonsperre 25m 50m 100m2. Icopal EasiPour flytende tettemasse for tetting av rør i klynge .

Icopal Radon membraner og Icopal Easi Pour Radonbrønn. Icopal EasiPour flytende tettemasse for tetting av rør i klynge. Spesielt opptatt av tiltak mot radon, både i eksisterende bygninger og. Nortett RMS 35er en radonsperre som innehar. Sintef teknisk godkjenning for beskyttelse mot radon i bruksklasse A, B og C. Flexigum er godkjent til anvendelse som RADON sperre.

Mengde membran på mm tørr membran krever kg/mflytende Flexigum. Bygning beregnet for varig opphold skal ha radonsperre mot. Isola lanserer nå flytende tettemasse som er ferdig til bruk rett ut av kannen. Her er tanken flytende gulv med trinnlydsplater (rockwool 20mm) og . Pazkar Nor leverer produkter som gir 1 sikring mot radon.

Radon dannes fra uran, og finnes i berggrunn og jordsmonn. Forskaling for Easy Pour Radon (produkt under). Flytende tettemasse, brukes til tetting rundt .

Leave a Reply