Firmabil kjørebok

Sporadisk bruk må dokumenteres med en elektronisk kjørebok. Alle firmabiler som kjører over 0km i næring i året og som ønsker fradrag . Mange vurderer å kjøpe elektronisk kjørebok etter at de nye firmabilreglene kom i 2016.

Slik kan du slippe å skatte av firmabilen. En riktig ført kjørebok som redegjør for den totalt utkjørte distanse i løpet av året, . BIL, FIRMABIL, YRKESBIL, PRIVAT FORDEL, KJØREBOK: Også i 20og i 20er det tilstrekkelig å dokumentere kjøring i yrke og . Artikkel om endringene rundt regler for bruk av elektronisk kjørebok for yrkesbiler og firmabiler i forbindelse med statsbudsjettet 2016.

Dersom du vil ha redusert skatt på firmabil fordi du kjører mer en 40. Yrkeskjøring må dokumenteres med elektronisk kjørebok om du ønsker skattelette for kjøring over . Reglene for skatt på firmabil er vanskelige. Fra og med 20er det et krav at yrkeskjøringen dokumenteres med elektronisk kjørebok. Sjablonmodellen som for ordinære firmabiler, men med særskilt.

Januar 20er det krav om elektronisk kjørebok om du velger å skatte av firmabil(varebilklasse 2) etter kjørte kilomenter og ikke listrapris . Det er et vilkår for kjøregodtgjørelse at det skrives kjørebok. ENK enda, men det gjelder alt som kalles Yrkesbil/Firmabil. Firmabil beskattes i utgangspunktet etter skjematiske regler ut fra.

Foreligger det plikt til å føre kjørebok etter skattelovgivningen? Retten uttalte her følgende knyttet til manglende kjørebok:. Jeg betaler skatt av firmabilen da jeg bruker den noe privat.

Firmaet jeg jobber for krever at jeg loggfører alle reiser og levererer kjørebok i . Ansatte som benytter seg av firmabil betaler skatt for å benytte. En kjørebok må fortløpende og daglig registrere bruken av. Fra og med inntektsåret 20er det nå krav til elektronisk kjørebok i. Dersom firmabilen skal verdsettes med av bilens listepris som ny, som følge av at . Vi anbefaler som utgangspunkt at firmaene bruker elektronisk kjørebok, noe som mange firmaer faktisk også gjør. Fradraget skal ivareta at yrkesbiler er mindre egnet til privat bruk enn ordinære firmabiler.

Kjøringen må dokumenteres med elektronisk kjørebok.

Leave a Reply