Etterisolering

Etterisolering gir lavere energiutgifter, bedre komfort og kan forbedre energimerket på boligen. Derfor er isoleringstiltak ikke bare aktuelle for svært gamle . Med dagens krav til energisparing og økonomisering av ressursene er det svært viktig å isolere, og i mange tilfeller etterisolere hus og hytter.

Etterisolering av bindingsverk og reisverk. Fra omkring 19ble det arbeidet mye med å utvikle bindingsverk som byggesystem. Du får forslag til konstruksjoner, tegninger, illustrasjoner og de anbefalte u-verdier.

Men etterisolering er likevel et ord som skremmer mange huseiere.

Etterisolerer du ytterveggene kan du gå en varmere, billigere vinter i møte. Jobben er omfattende, men ikke uoverkommelig. Ofte ser man et skille på disse periodene: boliger før 1955 . Ullsokker, stillongs og ullgenser varmer godt i vinterkulda, men trenger du lag på lag hjemme i stua, er det antakelig behov for å etterisolere .

Har huset ditt stort varmetap, vil etterisolering bedre inneklimaet og senke energibehovet. Denne boka gir råd om hvilke etterisoleringsmetoder som egner seg . Det enkleste tiltaket vi kan gjøre for å få det varmere i et eldre hus er å tette for trekk. Utettheter fører til luftlekkasjer som gir kald trekk og . I trehus med bindingsverk er etterisolering med Rockwool Blåseull en ypperlig løsning.

Dersom hulrommet i ytterveggene er minst mm, foregår innblåsingen . I trehus med bindingsverk bores det hull på – mm i kledningen inn til veggenes hulrom som må være minst mm dype. Mange boliger har så og si ingen isolasjon og betydelige varmetap gjennom veggene. Det er en stor jobb å etterisolere, men det kan være verdt innsatsen.

Ved utvendig etterisolering er det sannsynlig at de originale bygningsdelene i praksis blir erstattet med nye selv om man prøver å demontere dem for gjenbruk. Denne anvisningen beskriver metoder for utvendig og innvendig etterisolering av yttervegger av betong over terreng. Anvisningen beskriver tilstandskontroll og . Bygg og Bevar i samarbeid med Fortidsminneforeningen og.

Etterisolering av taket bidrar både til bedre inneklima og redusert energibruk. Det øker temperaturen på rommets takflate og reduserer risiko for kondens og .

Leave a Reply