Etterisolere grunnmur utvendig

Sintef Byggforsk legges minimum 1/del utvendig. Du kan velge både utvendig og innvendig etterisolering for mur- og. Når du skal etterisolerer en murvegg er det som regel en fordel å gjøre .

Platene limes til grunnmuren med frostsikkert lim, eller festes med spesialplugger. Utvendig etterisolering av murhus har høy vanskelighetsgrad og bør utføres . Hvorfor utvendig isolering av kjellervegg? Isolasjon beskytter murveggen mot klima og skiftende værforhold.

Monteringsfilmen er et godt hjelpemiddel, . Ved å isolere utvendig, vil kjellermuren holde seg varm og tørr og den typiske kjellerlukten unngås. Jackopor i små biter for bruk til fylling rundt grunnmur. Legger de inn nok isolasjon i forhold kravene, eller må du etterisolere innvendig . Skal drenere, og samtidig varmeisolere grunnmuren (betong).

Sintef Byggforsk knotteplast mellom mur og utvendig isolasjon.

Føres Sundolitt Drensplate helt opp under utvendig kledning og tilbakefylles . Spartana: Anbefaler ikke å isolere innvendig i kjeller. Det sies at 1/av isolasjon bør være utvendig, og det finnes grunnmurplater til dette. Murhus fra 50-tallet før og etter utvendig isolerng. Utvendig etterisolering av murhus har høy vanskelighetsgrad og bør kun utføres av murer . Ettersom veggen skulle etterisoleres på utvendig side, ble grunnmuren bygd noe ut.

På denne måten ble det opprinnelige nivået mellom vegg . Isolering av grunnmur ved drenering gir høy merverdi. Vi skal drenere rundt huset og da vil jeg isolere grunnmuren samtidig. Du får da ut kondenspunktet lengst mulig ut i grunnmuren, eller helst på utsiden.

En kjeller isolert utvendig med Rockwool Drensplate og innvendig med Rockwool. Utvendig isolering av kjellervegger gir best sikkerhet mot fuktskader. Fuktsikring av kjeller og grunnmur oppnås ved å bruke utvendig, dampåpen isolasjon med høy.

Løsningen er å isolere på utsiden, ikke på innsiden.

Leave a Reply