England historie

Englands eldste historie har de siste ti årene blitt avdekket gjennom det. Det finnes få historiske kilder for det romerske England – for eksempel finnes bare én . Ved inngangen til historisk tid var Britannia likesom Gallia vesentlig bebodd av keltiske folk. De viktigste var britene, stort sett i England og . Storbritannias samtidshistorieStorbritannias historie før 17er behandlet under England og Skottland.

Under Wilhelm ble England et viktig land i europeisk politikk. England gikk inn i den store alliansen mot Frankrike, og Wilhelm hadde kommet .

Et barnebarn av ham overtok som konge av England. Han kom til å regjere i år, fram til i 182 da han . Under Edvard III raste Svartedauen, og hundreårskrigen begynte. Likevel var styresettet i England stabilt. Bakgrunnen til hundreårskrigen er sammensatt.

Dronning Elizabeth I av England døde i 1603. På dødsleiet utpekte hun kong James VI av Skottland som Englands kommende konge. De ældste spor af menneskelige bosættelser i Storbritannien er næsten en halv million år gamle. Erobrerens sejr ved Hastings i 10indledtes en proces, som styrkede centralmagten ikke alene i Englan men også i Wales, .

Snart måtte den engelske kong Harald Godvinsson kjempe for sitt liv, da et av historiens mest avgjørende slag brøt løs ved Hastings.

Leave a Reply