Drenering kjeller

Vår løsning for drenering av kjeller og grunnmur er basert på fukmekanisk kunnskap om hvordan vann og fukt opptrer overfor konstruksjoner i og på bakken. De fleste av oss har ikke forutsetninger for å følge med når entreprenøren graver opp rundt kjelleren og legger ny drenering. DRENERING: Ny drenering er i de aller fleste tilfeller det mest effektive tiltaket mot fuktig kjeller.

Da kan tiden være moden for omlegging av husets drenering, spesielt for deg som har planer om å innrede . Jeg har en lett fuktig kjeller hvor blant annet gulvteppene tydelig kjennes litt klamme, og dørene trutner om sommeren slik at det er vanskelig å . Fukt i kjeller må bekjempes for å unngå bygg- og helseskader. Det vanligste tiltaket mot fuktig kjeller er drenering, men det finnes også andre .

Har du en kjeller som du vil renovere eller innrede? Hvis du ikke vet hvor du skal begynne kan du . Drenering er det vanligste fuktsperre-metoden, men feil og svikt ved. Drenering er derfor svært viktig for å hindre fuktinntrengning i kjeller. Jeg skal renovere kjelleren i boligen min fra 1950. Kost på deg å grave opp rundt grunnmuren, legg ny drenering på riktig nivå, lag . Drenert rundt huset: Kjelleren er fortsatt fuktig.

Hei, vi får i disse dager ny drenering med fuktsikring og isolasjon. Fra før har jeg dokumentert fukt i både gulv og vegger – opp mot RF.

Artikkel fra Teknisk Ukeblad: Fukt i kjeller er et vanlig fuktproblem, og ofte klages det på lite effektiv dreneringsløsning. Drenering hindrer ikke kapillært oppsug . Er du på visning bør du sjekke kjelleren nøye for fukt, råte og mugg. En betingelse for å oppnå tørr kjeller er at dreneringssystemet er riktig utført. I første omgang lufteluker, men er innstilt på å måtte legge ny drenering rundt hele huset. Drenering med etterisolering av kjellervegg og sokkel.

Etablere et godt og tørt inneklima i kjeller med lite varmetap. Det som er er at puss fra veggene i kjelleren har begynt å flasse av, og vi mistenker at det er fukt. Det er ikke drenering i det hele tatt rundt huset.

Rønning har nettopp gravd opp rundt deler av grunnmuren til et rekkehus med dårlig drenering – og påfølgende fuktskader og lukt i kjelleren.

Leave a Reply