Byggeforskrifter tilbygg

Informasjon til tiltakshaver og søker – Tilbygg til bolig. Hvilke tilbygg er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om? Artikkelen gir svar på de vanligste spørsmålene om byggesøknad for tilbygg.

Jeg har hørt rykter om at hvis en skal bygge ut boligen så er det gjeldene dagens byggeforskrifter som gjelder. Dvs at hvis at hvis jeg skal bygge et tilbygg på la . Hvilke krav gjelder ved etterisolering/rehabilitering/tilbygg? For tiltak i bestående bygg legges § i PBL til grunn. Her fremgår det at nybyggkrav gjelder ved. Krav ved rehabilitering, ombygning eller tilbygg.

Målet med de annonserte endringene er at det skal bli enklere for folk flest ved bygging av små og enkle tilbygg. Ny unntaksbestemmelse: Du slipper å søke om tillatelse til å bygge mindre tilbygg som ikke inneholder rom for varig opphold eller beboelse, . For hus- og hytteeiere som går med planer om et tilbygg, om å sette opp et lite uthus eller bygge et gjerde på tomta, er det svært viktig å gjøre seg kjent med de .

Enkel byggemelding under m2: Tilbygg uten vann kan du i de fleste tilfeller få gjennom med bare enkel byggemelding. Mange går med slike planer nå om våren, drømmer, men tanken på byggesøknaden, alle skjemaene, byggeforskriftene. Blant de andre forslagene til forenklinger er at tilbygg på inntil kvadratmeter som ikke skal brukes til beboelse, kan oppføres uten søknad.

Man kan også bygge tilbygg på maks m², for eksempel balkong, veranda, åpent overbygget inngangsparti, eller ved— og sykkelbod. Tilbygg innebærer en utvidelse av bygningens grunnflate. Tilbygg plasseres ved siden av eksisterende bygning til forskjell fra påbygg og . Tilbygg (altså bygg som henger fast i boligen) på maksimalt m for eksempel balkong, åpent overbygget inngangsparti, ved- og sykkelbo . Vi har bedt han guide oss gjennom de nye byggeforskriftene fra regjeringen.

Du vil også kunne bygge en vedbod eller et annet tilbygg inntil . Tilbygg er en horisontal utvidelse av eksisterende bygning. Tilbygget kan ikke brukes til varig opphold eller beboelse. Ingeborg Seielstad søker om oppføring av tilbygg på mpluss verandae til hytte på gnr.

Leave a Reply