Byggdrifter fagbrev

Læreplanen i byggdrifterfaget ble gjeldende fra 1. Veien mot opprettelsen av byggdrifterfaget som et eget lærefag i fag- og yrkesopplæringen har . Byggdrifter er utdanningen for deg som har allsidig erfaring som vaktmester/byggtekniker og ønsker fagbrev.

På kurset, lærer du om drift, kontroll og ettersyn av . En vaktmester, også kalt byggdrifter eller driftsoperatør, sørger for at tekniske installasjoner, som for eksempel heiser, brannvarsling, låsesystemer, varmeanlegg . Faget er beregnet på de som jobber innen bygg-vedlikehold og . Fagforbundet var i sin tid en av organisasjonene som tok initiativet til å få byggdrifterfaget godkjent som lærefag.

Fra høsten innføres fagbrev for byggdriftere, som er et annet ord for. Jobben til en vaktmester eller byggdrifter er blitt mye mer avansert enn . Byggdrifterfaget er et nytt lærefag fra 20og det er et stort behov for voksne med fagbrev på området. En Byggdrifter arbeider med drift og vedlikehold av . Veien til fagbrev gjennom praksiskandidatordningen.

En byggdrifter, også kalt vaktmester eller driftsoperatør, drifter og vedlikeholder lokaler, inventar og utstyr i et bygg.

En byggdrifter drifter og vedlikeholder bygg for oppvekst, omsorg, næring og boliger, for eksempel barnehager, skoler, sykehjem, sykehus, kontor- og . To og et halvt år etter at byggdrift ble eget fag står kandidatene i kø for å få avlagt fagprøve. Fagforbundet etterlyser kommuner som tar inn . Thomas Kebely er en av Norges første, og den første i Vestfol som har mottatt fagbrev som byggdrifter. Har du jobbet lenge som vaktmester eller i tilknytning til drift og vedlikehold av bygg kan du nå ta fagbrev som Byggdrifter! To medarbeidere ved Kommunale Bygg har tatt fagbrev som byggdrifter.

Fagbrev Byggdrifter er et nytt tilbud ved skolen. Atfer helse og ernæring starter i januar. Dessuten kan man spesialisere seg i mange nye . Praktisk gjennomføring: Utdanningstilbudet er tilrettelagt for personer med mer enn fem års relevant praksis og som ønsker å kunne oppnå fagbrev som . Leif-Hermod Jenssen er en av 2som er i gang med fagbrev som byggdrifter.

Siden i fjor høst har det vært mulig å ta fagbrev som byggdrifter.

Leave a Reply