Branntetting av kabelgjennomføring

Atle Killeru Teknisk avdeling Firesafe. Kabelgjennomføringer i konstruksjoner hvor det stilles. Branntetting av fuge med Glava Dyttestrimmel EI (B 30).

Branntetting er i hovedsak å forhindre brann- og røykspredning fra en branncelle eller en brannseksjon til en annen. Til branntetting rundt tekniske gjennomføringert. Ved branntetting i sjaktvegger bestående av gips på kun én side . Det er mange hensyn å ta i forbindelse med branntetting av rør-, ventilasjon-, og kabelgjennomføringer.

Utover det rent branntekniske kan det være krav til . Test av branntetting av kabelgjennomføring med GPG, gipsbasert tettemasse. Midlertidig branntetting av gjennomføringer der arbeid pågår. Tettingen er spesielt egnet for avanserte kabelgjennomføringer i vegger og gulv. I Sintef dokumentasjonen blir det i noen tilfeller kun gitt en maksimal utsparing på gjennomføringene.

Er det noe krav om å inneha noen form for sertifikat for å utføre branntetting av kabelgjennomføringer? Felles branntetting av rør og kabler er ikke tillat uten at løsningen er preakseptert. TYPISK UTSPÅRING MED KABELGJENNOMFØRING KAN SE UT.

Branntetting: branntetteprodukter fra Thermax Norge AS.

Thermax Norge AS tilbyr en rekke ulike produkter innen området branntetting. System FS-Flex A B Branntetting med fleksibelt silikonskum. Tettingen er spesielt egnet for avanserte kabelgjennomføringer. Armacell er leverdør av Armaflex Protect rørsiolering til branntetting av . Husk alltid ved branntetting: Det må kun brukes godkjente tettingssystemer.

Montering må skje på korrekt måte – fortrinnsvis av spesialfirmaer. Branntetting av kabelgjennomføringer og tetting av trekkerør. Hensikten med branntetting er å forhindre brann- og røykspredning fra en branncelle eller en. Kabelgjennomføringer; Rørgjennomføringer; Ventilasjonskanal . Kabelgjennomføring – a6 bomberom, brannsikring, branntetting, eksplosjon, eksplosjonssikring, emp, gasstett, gjennomføring, gjennomføringer – Finn firmaer, . Brannmotstand til kabelgjennomføringer i vegg og etasje- skiller av . Nå utvider Armacell produktsortimentet for branntetting med en helt ny . GPG har en volumøkning ved herding, som gir god vedheft til alle bygningsmaterialer. GPG benyttes til branntetting av kabel-, . Håndboka viser hvordan branntetting skal utføres i praksis.

Den gir oversikt over de vanligste produktene og hvordan disse skal brukes. Rørpakningene er mm brede, og det kommer. Kabelgjennomføringer (maks. utsparing 600x6mm) – Tabell 1. Branntetting av kabelgjennomføringer, 11. Branntetting av standard kabelgjennomføring, 12. Tilleggsprodukter for stor fyllingsgra 16.

Dårlig tetting ved rør- eller kabelgjennomføring. Avdelingen arbeider innen områdene branntetting av rør-, ventilasjons- og kabelgjennomføringer, isolering av stålkonstruksjoner, dørmontering og utførelse av . Branntetting i og rundt Ø1mm trekkerør i kulvert. Branntetting i utsparing for kabelgjennomføring. Mørtel for branntetting rundt kanal- rør og kabelgjennomføringer, samt tetting av fuger og åpninger . System FS-Flex A B Branntetting med fleksibelt silikonskum – Typegodkjent av Sintef nr.

Utvendig og innvendig prefabrikerte brannvegger og kledninger; Himlinger, vegger og gulvsystemer; Branntetting av rør-, kanal- og kabelgjennomføringer . Utette kabelgjennomføringer og ikke godkjent brannskille og dør. Branntetting av rør og kabelgjennomføringer, brannisolering av stålkonstruksjoner, .

Leave a Reply