Bilgodtgjørelse skatt

Fra nyttår må arbeidstakere som får dekket kilometergodtgjørelse etter statens satser betale skatt for deler av utbetalingen. Bilgodtgjørelse utbetalt for kjøring i tjeneste (yrkesreise) kan utbetales skattefritt inntil satsene gitt i skattereglene. Du kan selv beregne hvor mye du kan få skattefritt, og hvor mye du må skatte av med kjøregodtgjørelseskalkulatoren.

Satsene i statens reiseregulativ endres ikke til neste år, men det gjør den skattefrie satsen for bilgodtgjørelse. Bilgodtgjørelse som utbetales med et fast beløp, . Alle arbeidstakere som bruker egen bil ved jobbreiser – og bruker statens satser – får økt skatt i 2017. Det er kommet nye skatteregler for utbetaling av bilgodtgjørelse.

Han har lang fartstid i Visma, hvor han jobber med lønn og skatt som . Som i fjor får alle arbeidstakere som bruker egen bil ved jobbreiser – og har avtale om å få dekket statens sats – økt skatt. Her, som ved alle andre godtgjørelser, kan arbeidstaker og arbeidsgiver i utgangspunktet fritt avtale .

Oppskrift: Slik unngår du skatt på jobbkjøringen. Sjekk hva du har krav på i kjøregodtgjørelse. Publisert: for år siden Sist oppdatert: for år siden.

Selv om stadig flere får en form for fast bilgodtgjørelse, er det mest vanlige likevel bilgodtgjørelse som utbetales iht. Når vi så vet at bilgodtgjørelse etter statens satser skattefri, taler det for at. Vilkår for bilgodtgjørelse (kilometergodtgjørelse) ved bruk av egen bil. Enten arbeidstakeren kjører sin egen bil, snøscooter, el-bil eller et helt annet kjøretøy i jobbsammenheng, finnes det regler og lovverk å . LESERINNLEGG: Hovedkassereren i NFF mener den nye skatten på kjøregodtgjørelsen ikke er i tråd med regjeringens avbyråkratisering- og . Trekkpliktig bilgodtgjørelse er bilgodtgjørelse som overstiger. Arbeidstaker kan få utbetalt bilgodtgjørelse for yrkes- eller tjenestereise.

Bilgodtgjørelse utbetalt for arbeidsreiser, regnes derimot som. Kalkulatoren beregner også overskudd og skatt hvis du får en fast kjøregodtgjørelse. Hvis du ikke kjører noe i yrket, vil hele beløpet være .

Leave a Reply