Åpen peis tek10

Planlegger å bygge hus og skal ha åpen peis (grue). Murte peiser må stå på bærende murt eller støpt fundament minst REI 60. Kun én åpen, murt peis eller gruepeis med maks lysåpning på ca.

Jeg jakter i første rekke på bilder av åpne peiser i god gammel norsk stil siden seterstua jeg er inspirert av ikke eksisterer lengre, slik at jeg kan . Peis og annet åpent ildsted som har behov for rikelig røykavtrekk, krever tilførsel av 150-3mluft pr. Vi har allerede dette problemet med hus bygd etter byggeforskrift Tek 10. W ), men samtidig trekker peisen til seg store mengder luft fra rommet som må erstattes .

Innsatsene kan settes inn i allerede eksisterende åpne peiser, men sjekk først om du må gjøre noe . Direktoratet for byggkvalitet har utformet TEK 1 som er tekniske krav til. Må festes oppe i høyre hjørne for identifikasjon av peisinnsats. Peiser tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon gitt i Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10).

Finn ut om boligen er bygd før eller etter TEK10. Men hvis boligen er veldig tett kan du få problemer med ildstedets .

Leave a Reply