Altan veranda balkong terrasse

Veranda utbygg i luften Altan med overbygg? Vi bruker begrepene altan, balkong, terrasse og veranda om hverandre, og de fleste av oss har ikke peiling på hverken forskjeller eller likheter. Det gjeld òg dei fire orda altan, balkong, terrasse og veranda, som vi brukar mykje om kvarandre.

For dei fleste er det neppe noko klårt skilje . Jeg lurer på hva som er forskjellen mellom altan, balkong, terrasse og veranda. Det gjelder også de fire ordene altan, balkong, terrasse og veranda, som brukes mye om hverandre. For de fleste er det neppe noe klart skille mellom typene.

Terrasse er et fransk ord som har sin opprinnelse i det latinske terra som. Altan er et tulleord satt på en veranda, balkong eller terrasse for at . En balkong er et fremspring på en husfasade (over første etasje) der gulvet ofte er. Språkrådet: Hva er forskjellen på en altan, balkong, terrasse og veranda? Terrasse, veranda, balkong og altan er som kjent utendørs konstruksjoner der vi gjerne oppholder oss mest om sommmeren, og helst når sola skinner.

Veranda: På søyler eller annen konstruksjon. Så jeg er enig med cozmo i at dette er en veranda. Typisk Norsk: Terrasse, Altan, Veranda og Balkong.

Veranda Abc, Er Forskjellen, Altan Balkong, Balkong Terrasse, Forskjellen På, Og Veranda.

Balkong, bygningselement som springer fritt frem fra veggflaten og danner. For meg er altan og veranda det samme, balkong er litt finere på en måte. Hva er forskjellen på en altan, balkong, terrasse og veranda?

Terrasse, veranda, balkong og altan er som kjent utendørs konstruksjoner der vi gjerne oppholder oss mest om sommmeren, og helst når sola . Opparbeidet del av utearealer som ligger direkte på bakken eller lavt over terreng. Utegulv kan være av for eksempel stein, tre eller betong. Postboks 33Vikersund Åpningstid Modum rådhus: Man-fre 08:30-15:30. Sogn og Fjordane – veranda, balkong, terrasse eller altan. Veranda, balkong, Altan, Terrasse og balustrade blir ofte brukt helt vilt.

Du trenger ikke å søke hvis du bygger en mindre balkong hvor verken samlet . Kan dere forskjell på terasse, veranda og balkong. Terasse står på bakken, mens altan,veranda og balkong henger i luften. Nei, terrasse er det samme som en meget stor veranda.

Det er klare definisjoner på hva balkong, veranda, altan og terrasse er. Jeg leste en lang avisartikkel en gang om temaet, og det er en logisk . Skal du bygge, rive eller endre på terrasse, platting, veranda eller balkong? Terrasse, veranda, balkong og altan er konstruksjoner for uteopphold.

Dersom tiltaket ditt er under m kan du stå ansvarlig for det selv. Norsk Kommunalteknisk Forening, NKF byggesak, Postboks 19Vika, 01Oslo. Terrasse , platting, veranda eller balkong.

Terrasse/platting er en konstruksjon for uteareal over bakkenivå, ofte med trapp til terrenget.

Leave a Reply